PRŮVODCE INDIÍ

K nejdůležitějším obchodním partnerům Česka v Asii patří Indická Republika, druhá nejlidnatější země světa. A také země, jejíž hospodářství v současné době roste nejrychleji na světě.

Evropská Unie od roku 2007 jedná s Indií o volném obchodu a investování. Rozhovory jsou ale složité. Unii jde při nich především o  snazší přístup na obrovský indický trh a účinnější ochranu evropských investic. Indie, jež patří k prioritním exportním teritoriím, se podílí na českém vývozu 0,4 procenta, zatímco např. podíl Číny, je přibližně třikrát větší.

Indické hospodářství šlo v předchozích letech nahoru slušným tempem bez ohledu na značu regulaci podnikání a dominantní postavení státu v mnoha sektorech. Západní ekonomové jeho dynamiku často poměřují s Čínou. Ta v období 1999 – 2008 rostla průměrným ročním tempem 10,1 procenta, zatímco indická 6,9 procenta. Nejlidnatější země světa pak srovnaly tempo růstu HDP v roce 2014. A už následující rok Indie zaznamenala rychlejší dynamiku (7,9 procenta proti čínským 6,7 procenta).

Vláda v červenci 2017 zavedla celostátní daň ze zboží a služeb (goods and services tax – GST). Tím se v ekonomice, kde veřejný dluh odpovídá přibližně 73 procentům HDP, výrazně rozšíří daňová základna. Většina zboží se daní 12 a 18 procenty, zboží luxusní 28 procenty.

Indie si rovněž předsevzala, že zvýší úlohu zpracovatelského průmyslu ve svém hospodářství. Tento sektor nyní vytváří asi 18 procent hrubého domácího produktu, což je mnohem méně než v ostatních asijských ekonomikách. Do roku 2022 by to mělo být alespoň 25 procent. Nová vláda umožňuje zahraničním investorům držet v indických firmách až stoprocentní podíl, pokud budou dodávat na trh – a hlavně vyvážet – zboží označené Make in India.