INKUBÁTOR

Český Podnikatelský Inkubátor v Bengalúru, stát Karnataka, India, byl slavnostně otevřen dne 7. března 2017. Otevření Inkubátoru proběhlo za účasti hlavních aktérů, kteří se podíleli na realizaci tohoto projektu a to Ambasáda České Republiky v Delhi, reprezentovaná panem velvyslancem HE Milan Hovorka, Asociace Malých a Středních Podniků a Živnostníků ČR, reprezentovaná Generální ředitelkou  asociace, paní Evou Svobodovou a Ředitelem Kanceláře CzechTrade v Bengalúru, panem Ivanem Kameníkem a Výkonným ředitelem společnosti Pushpak Products India Pvt. Ltd. panem C.S.Prakash. Jak uvedl ve svém projevu Vice – prezident Asociace, pan Libor Musil, „ … cílem tohoto projektu, je podpořit české podnikatele přicházející do Bengalúru a vytvořit jim kvalitní podmínky pro jejich obchodní aktivity. “ Slavnostního aktu se též zúčastnili zástupci českých podniků a firem v rámci jejich podnikatelské mise v Bengalúru.

Jeho Excelence
   H.E. Milan Hovorka, velvyslanec České republiky v Indii.